Ovaj će kolegij omogućiti studentu pedagogije uvid u osnovna pitanja andragoške teorije i prakse u Hrvatskoj i svijetu, osposobiti ih za razmatranje i kritičku refleksiju suvremenih andragoških problema i razvoja i stvarati osnovu za ulazak u obrazovnu andragošku praksu.