Obavijesti na razini sjedišta

 
 
Slika Miroslav Katić
Korištenje Moodlea u ljetnom semestru
napisao/la Miroslav Katić - Wednesday, 1. February 2017., 07:44
 

Obavještavaju se korisnici Moodlea da je započela priprema sustava za ljetni semestar


Zahtjeve za kreiranje novih i re-kreiranje (reset) postojećih kolegija možete poslati na e-mail moodle@ffos.hr ili preko web obrasca na adresi http://www.ffos.hr/support/open.php  (za temu odaberite Moodle - otvaranje kolegija).


Zahtjev mora sadržavati:

- naziv Odsjeka ili Katedre,

- naziv kolegija,

- lozinku za samostalni upis studenata,

- e-mail adrese predavača na kolegiju (uključivo profesore i asistente).


Re-kreiranje (reset) postojećih kolegija uključuje brisanje korisnika i ostavljanje 'starih' nastavnih materijala.


Svi zahtjevi zaprimljeni do 23.02.2017. biti će riješeni do 27.02.2017.