Obavijesti na razini sjedišta

 
 
Picture of Miroslav Katić
Korištenje Moodlea u zimskom semestru ak. god. 2017/18.
by Miroslav Katić - Monday, 4 September 2017, 9:34 AM
 

Obavještavaju se korisnici Moodlea da je započela priprema sustava za zimski semestar

Zahtjeve za kreiranje novih i re-kreiranje (reset) postojećih kolegija možete poslati na e-mail moodle@ffos.hr ili preko web obrasca na adresi http://www.ffos.hr/support/open.php  (za temu odaberite Moodle - otvaranje kolegija).

Zahtjev mora sadržavati:

- naziv Odsjeka ili Katedre,

- naziv kolegija,

- lozinku za samostalni upis studenata,

- e-mail adrese predavača na kolegiju (uključivo profesore i asistente).


Re-kreiranje (reset) postojećih kolegija uključuje brisanje korisnika i ostavljanje 'starih' nastavnih materijala.


Svi zahtjevi zaprimljeni do 27.09.2017 biti će riješeni u periodu između 28-30.09.2017. U tom periodu Moodle neće biti dostupan.