Ovo je arhivski Moodle!

Aktualna važeća verzija FFOS Moodlea nalazi se na adresi http://moodle.ffos.hr

FFOS-ov Moodle za ak. god. 2013/14


Arhivski Moodle-i:
Korisnička podrška: bbosancic(at)ffos.hr
Tehnička podrška: tjakopec(at)ffos.hr
Skip course categories