Picture of Boris Bosančić
Korištenje Moodlea u zimskom semestru ak. god. 2014/15
by Boris Bosančić - Thursday, 18 September 2014, 3:33 PM
 

Obavještavaju se korisnici Moodlea da će uskoro započeti priprema sustava za sljedeću ak. god. 2014/15. Zahtjeve za kreiranje novih i re-kreiranje (reset) postojećih kolegija (samo zimskog semestra) možete poslati na e-mail bbosancic@ffos.hr.

Zahtjev za kreiranje novog kolegija i re-kreiranje (reset) postojećeg kolegija treba sadržavati:
- naziv Odsjeka ili Katedre,
- naziv kolegija (eventualno i lozinku za upis studenata),
- imena predavača na kolegiju (uključivo profesore i asistente) i njihove e-mail adrese.

Re-kreiranje (reset) postojećih kolegija uključuje brisanje korisnika i ostavljanje 'starih' nastavnih materijala.

Ukoliko nemate potrebu za re-kreiranjem postojećeg kolegija u Moodle-u, u e-mailu navedite da vam 'stari' nastavni materijali nisu potrebni.

Profesorska obuka za rad u sustavu Moodle održat će se u utorak, 30. rujna 2014. u 14:00 sati u sobi 16. Prijave za obuku potrebno je poslati na e- mail bbosancic@ffos.hr.