Obavijesti na razini sjedišta

 
 
Picture of Miroslav Katić
Korištenje Moodlea u zimskom semestru ak. god. 2015/16
by Miroslav Katić - Tuesday, 22 September 2015, 1:52 PM
 

Obavještavaju se korisnici Moodlea da je započela priprema sustava za sljedeću ak. god. 2015/16. Zahtjeve za kreiranje novih i re-kreiranje (reset) postojećih kolegija (samo zimskog semestra) možete poslati isključivo na e-mail moodle@ffos.hr

Zahtjev za kreiranje novog kolegija i re-kreiranje (reset) postojećeg kolegija treba sadržavati:
- naziv Odsjeka ili Katedre,
- naziv kolegija (eventualno i lozinku za upis studenata),
- imena predavača na kolegiju (uključivo profesore i asistente) i njihove e-mail adrese.

Re-kreiranje (reset) postojećih kolegija uključuje brisanje korisnika i ostavljanje 'starih' nastavnih materijala.

Ukoliko nemate potrebu za re-kreiranjem postojećeg kolegija u Moodle-u, u e-mailu navedite da vam 'stari' nastavni materijali nisu potrebni.
Svi zahtjevi zaprimljeni do 27.09.2015 biti će riješeni u periodu između 28-30.09.2015. U spomenutom periodu Moodle neće biti dostupan.

Profesorska obuka za rad u sustavu Moodle održat će se po dogovoru nakon 1. listopada. Prijave za obuku možete poslati na e-mail moodle@ffos.hr.

Od ove godine zahtjev možete predati i preko web obrasca kojeg možete ispuniti na adresi http://www.ffos.hr/support/open.php. Za temu odaberite Moodle - otvaranje kolegija. Nova kontakt osoba za Moodle je Miroslav Katić.