Obavijesti na razini sjedišta

 
 
Picture of Miroslav Katić
Korištenje Moodlea u ljetnom semestru ak. god. 2015/16
by Miroslav Katić - Saturday, 30 January 2016, 2:43 PM
 

Obavještavaju se korisnici Moodlea da je započela priprema sustava za ljetni semestar ak. god. 2015/16. Zahtjeve za kreiranje novih i re-kreiranje (reset) postojećih kolegija (samo ljetnog semestra) možete poslati na e-mail moodle@ffos.hr ili preko web obrasca kojeg možete ispuniti na adresi http://www.ffos.hr/support/open.php. Za temu odaberite Moodle - otvaranje kolegija.

Zahtjev za kreiranje novog kolegija i re-kreiranje (reset) postojećeg kolegija treba sadržavati:
- naziv Odsjeka ili Katedre,
- naziv kolegija (eventualno i lozinku za upis studenata),
- imena predavača na kolegiju (uključivo profesore i asistente) i njihove e-mail adrese.

Re-kreiranje (reset) postojećih kolegija uključuje brisanje korisnika i ostavljanje 'starih' nastavnih materijala.

Ukoliko nemate potrebu za re-kreiranjem postojećeg kolegija u Moodle-u, navedite da vam 'stari' nastavni materijali nisu potrebni.

Svi zahtjevi zaprimljeni do 24.02.2016 biti će riješeni do 29.02.2016.