Obavijesti na razini sjedišta

 
 
Picture of Miroslav Katić
Korištenje Moodlea u zimskom semestru ak. god. 2016/17
by Miroslav Katić - Thursday, 1 September 2016, 10:27 AM
 

Obavještavaju se korisnici Moodlea da je započela priprema sustava za zimski semestar ak. god. 2016/17. Zahtjeve za kreiranje novih i re-kreiranje (reset) postojećih kolegija (samo zimskog semestra) možete poslati na e-mail moodle@ffos.hr ili preko web obrasca kojeg možete ispuniti na adresi http://www.ffos.hr/support/open.php  (za temu odaberite Moodle - otvaranje kolegija).


Zahtjev za kreiranje novog kolegija i re-kreiranje (reset) postojećeg kolegija treba sadržavati:

- naziv Odsjeka ili Katedre,

- naziv kolegija (eventualno i lozinku za upis studenata),

- imena predavača na kolegiju (uključivo profesore i asistente) i njihove e-mail adrese.


Re-kreiranje (reset) postojećih kolegija uključuje brisanje korisnika i ostavljanje 'starih' nastavnih materijala.


Ukoliko nemate potrebu za re-kreiranjem postojećeg kolegija u Moodle-u, navedite da vam 'stari' nastavni materijali nisu potrebni.


Svi zahtjevi zaprimljeni do 27.09.2016 biti će riješeni u periodu između 28-30.09.2016. U tom periodu Moodle neće biti dostupan.