Neverbalna komunikacija u nastavi (značenje izraza lice, pogleda, poruka tijela, pokreta, gesta, prostorne udaljenosti i paralingvistika).

Odnos verbalna- neverbalna komunikacija.

Značaj neverbalne komunikacije u nastavnom procesu.

"Komunikacijski profili" učitelja i etika komunikacije.

Aktualne teme: interkulturalna komunikacija u nastavi.