Ovo je arhivski Moodle!

Aktualna važeća verzija FFOS Moodlea nalazi se na adresi https://moodle.ffos.hr


FFOS-ov Moodle za ak. god. 2017/18


MOODLE ARHIVA:
https://moodle.ffos.hr/arhiva/20162017/ (FFOS-ov Moodle ak. god. 2016/17)
https://moodle.ffos.hr/arhiva/20152016/ (FFOS-ov Moodle ak. god. 2015/16)
https://moodle.ffos.hr/arhiva/20142015/ (FFOS-ov Moodle ak. god. 2014/15)

https://moodle.ffos.hr/arhiva/20132014/ (FFOS-ov Moodle ak. god. 2013/14)


    Skip course categories