Obavijesti na razini sjedišta

 
 
Picture of Miroslav Katić
Korištenje Moodlea u ljetnom semestru
by Miroslav Katić - Thursday, 8 February 2018, 11:56 AM
 

Obavještavaju se korisnici Moodlea da je započela priprema sustava za ljetni semestar

Zahtjeve za kreiranje novih i re-kreiranje (reset) postojećih kolegija možete poslati preko web obrasca na adresi http://www.ffos.hr/support/open.php  (za temu odaberite Moodle - otvaranje kolegija).

Zahtjev mora sadržavati:

- naziv Odsjeka ili Katedre,

- naziv kolegija,

- lozinku za samostalni upis studenata,

- e-mail adrese predavača na kolegiju (uključivo profesore i asistente).

Re-kreiranje (reset) postojećih kolegija uključuje brisanje korisnika i ostavljanje 'starih' nastavnih materijala.

Svi zahtjevi zaprimljeni do 21.02.2018. biti će riješeni u periodu između 21-26.02.2019. U tom periodu Moodle povremeno neće biti dostupan.